background slide

máy lạnh treo tường

background slide

máy lạnh âm trần

background slide

máy lạnh áp trần

background slide

máy lạnh giấu trần nối ống gió

background slide

máy lạnh VRV

background slide

máy lạnh tủ đứng

background slide

máy lạnh multi

Chọn hãng sản xuất

Máy lạnh AIKIBI
Máy lạnh CARRIER
Máy lạnh CASPER
Máy lạnh Daikin
Máy lạnh ELECTROLUX
Máy lạnh FUNIKI
Máy lạnh GENERAL
Máy lạnh GREE
Máy lạnh HITACHI
Máy lạnh KENDO
Máy lạnh LG
Máy lạnh MIDEA
Máy lạnh MITSUBISHI ELECTRIC
Máy lạnh MITSUBISHI HEAVY
Máy lạnh NAGAKAWA
Máy lạnh Panasonic
Máy lạnh REETECH
Máy lạnh SAMSUNG
Máy lạnh Sanyo
Máy lạnh SHARP
Máy lạnh SUMIKURA
Máy lạnh Toshiba
Máy lạnh TRANE
Máy lạnh YUIKI

Chi tiết bài viết

Danh sách treo tường – âm trần – tủ đứng – giấu trần Daikin – tổng hợp chi tiết mới nhất

Phân phối trực tiếp tại hãng đến tay khách hàng không qua trung gian cho dòng sản phẩm MÁY LẠNH DAIKIN giá cực rẻ. CƠ ĐIỆN LẠNH VĨNH PHÁT nói không với hàng nhái hàng kém chất lượng đi kèm đó là chế độ bảo hành chính hãng từ đại lý chúng tôi

 MÁY LẠNH TREO TƯỜNG DAIKIN dòng thường – Gas R32 – Model 2018

 

Máy lạnh treo tường DAIKIN FTC25NV1V/RC25RV1V – R32 – 2018

Máy lạnh treo tường DAIKIN FTC35NV1V/RC35RV1V – R32 – 2018

Máy lạnh treo tường DAIKIN FTC50NV1V/RC50RV1V – R32 – 2018

Máy lạnh treo tường DAIKIN FTC60NV1V/RC60RV1V – R32 – 2018

  MÁY LẠNH TREO TƯỜNG DAIKIN dòng Inverter – Gas R32 – Model 2018

Máy lạnh treo tường DAIKIN FTKQ25TVMV/RKQ25TVMV Inverter – R32

Máy lạnh treo tường DAIKIN FTKQ35TVMV/RKQ35TVMV Inverter – R32

Máy lạnh treo tường DAIKIN FTKQ50TVMV/RKQ50TVMV Inverter – R32

Máy lạnh treo tường DAIKIN FTKQ60TVMV/RKQ60TVMV Inverter – R32

  MÁY LẠNH TREO TƯỜNG DAIKIN dòng Inverter – Gas R410

Máy Lạnh Treo Tường Daikin FTKS71GVMV/RKS71GVMV Inverter R410A

Máy lạnh treo tường Daikin FTKS60GVMV/RKS60GVMV (Inverter R410)

Máy lạnh treo tường Daikin FTKS50GVMV/RKS50GVMV (Inverter R410)

Máy Lạnh treo tường Daikin FTKS35GVMV/RKS35GVMV Inverter_R410A

Máy Lạnh treo tường Daikin FTKS25GVMV/RKS25GVMV Inverter_R410A

  MÁY LẠNH TREO TƯỜNG DAIKIN dòng Inverter – Gas R32 – Model 2018 – sử dụng công nghệ COANDA

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC71TVMV/RKC71TVMV Inverter R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC60TVMV/RKC60TVMV Inverter R32

Máy lạnh Daikin treo tường FTKC50TVMV/RKC50TVMV Inverter R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC35TVMV/RKC35TVMV Inverter_R32

Máy lạnh treo tường Daikin FTKC25TVMV/RKC25TVMV Inverter R32

  MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN dòng thường – Gas R410 – Model 2018 có sẵn Remote k dây kèm theo

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCRN140FXV1V/RR140DBXY1V – R410a

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCRN125FXV1V/RR125DBXY1V – R410a

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCRN100FXV1V/RR100DBXV1V – R410a

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCRN71FXV1V/RR71CBXV1V – R410a

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCRN60FXV1V/RNV60BV1V – R410a

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCRN50FXV1V/RNV50BV1V – R410a

  MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN dòng Inverter – Gas R32 – Model 2018 

Máy lạnh âm trần Daikin FCF50CVM/RZF50CV2V – Inverter Gas R32

Máy lạnh âm trần Daikin FCF60CVM/RZF60CV2V – Inverter Gas R32

Máy lạnh âm trần Daikin FCF71CVM/RZF71CV2V – Inverter Gas R32

Máy lạnh âm trần Daikin FCF100CVM/RZF100CVMV – Inverter Gas R32

Máy lạnh âm trần Daikin FCF125CVM/RZF125CVMV – Inverter Gas R32

Máy lạnh âm trần Daikin FCF140CVM/RZF140CVMV – Inverter Gas R32

  MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN dòng Inverter – Gas R410

Máy lạnh âm trần Daikin FCQ50KAVEA/RZR50MVMV (inverter R410)

Máy lạnh âm trần Daikin FCQ60KAVEA/RZR60MVMV(inverter R410)

Máy lạnh âm trần Daikin FCQ71KAVEA/RZR71MVMV(inverter R410)

Máy lạnh âm trần Daikin FCQ100KAVEA/RZR100MV(Y)M(inverter R410)

Máy lạnh âm trần Daikin FCQ125KAVEA/RZR125MV(Y)M (inverter R410)

Máy lạnh âm trần Daikin FCQ140KAVEA/RZR140MVM ( inverter R410)

  MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN dòng thường – Gas R410

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ13MV1/RNQ13MV1 – R410

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ18MV1/RNQ18MV1 – R410

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ21MV1/RNQ21MV1 – R410

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV1 – R410

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ30MV1/RNQ30MV1 – R410

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ36MV1/RNQ36MV1 – R410

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ42MV1/RNQ42MY1 – R410

Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1 – R410

  MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG DAIKIN dòng Inverter – Gas R410

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ140CVEB/RZR140MVM inverter_R410a

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ125CVEB/RZR125MVM inverter_R410a

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ100CVEB/RZR100MVM Inverter – R410a

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVQ71CVEB/RZR71MVM Inverter – R410a

  MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG DAIKIN dòng thường – Gas R410

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN71AXV1/RR71CGXV(Y)1 Gas R410

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN100AXV1/RR100DGXY1 Gas R410

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN125AXV1/RR125DGXY1 Gas R410

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVRN140AXV1/RR140DGXY1 Gas R410

 

  MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG DAIKIN dòng công nghiệp – R410a đặt sàn thổi trực tiếp

Máy lạnh tủ đứng daikin FVGR05NV1/RUR05NY1 R410

Máy lạnh tủ đứng daikin FVGR06NV1/RUR06NY1 R410

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR08NV1/RUR08NY1 R410

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVGR10NV1/RUR10NY1 R410

  MÁY LẠNH TỦ ĐỨNG DAIKIN dòng công nghiệp – R410a đặt sàn thổi nối ống gió

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR10NY1/RUR10NY1 Gas R410a

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR13NY1/RUR13NY1 Gas R410a

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR15NY1/RUR15NY1 Gas R410

Máy lạnh tủ đứng daikin FVPGR18NY1/RUR18NY1 Gas R410a

Máy lạnh tủ đứng Daikin FVPGR20NY1/RUR20NY1 Gas R410

  MÁY LẠNH GIẤU TRẦN DAIKIN dòng thường – gas R410

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBRN25DXV1V/RNV25BV1V – Gas R410a

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBRN35DXV1V/RNV35BV1V – Gas R410a

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBRN50DXV1V/RNV50BV1V – Gas R410a 

Máy lạnh giấu trần Daikin FDBRN60DXV1V/RNV60BV1V – Gas R410a

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN71DXV1V/RR71DBXY1V – Gas R410a

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN100DXV1V/RR100DBXY1V – Gas R410a

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN125DXV1V/RR125DBXY1V – Gas R410a

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN140DXV1V/RR140DBXY1V – Gas R410a

Máy lạnh giấu trần Daikin FDMRN160DXV1V/RR160DBXY1V – Gas R410a

  MÁY LẠNH GIẤU TRẦN DAIKIN dòng Inverter – gas R32

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA50BVMA/RZF50CV2V (Inverter – R32)

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA60BVMA/RZF60CV2V (Inverter – R32)

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA71BVMA/RZF71CV2V (Inverter – R32)

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA100BVMA/RZF100CVMV (Inverter – R32)

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA100BVMA/RZF100CYM (Inverter – R32)

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA125BVMA/RZF125CVMV (Inverter – R32)

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA125BVMA/RZF125CYM (Inverter – R32)

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA140BVMA/RZF140CVMV (Inverter – R32)

Máy lạnh giấu trần Daikin FBA140BVMA/RZF140CYM ( Inverter – R32)

  MÁY LẠNH GIẤU TRẦN DAIKIN dòng thường – gas R410a

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ09MV1/ RNQ09MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin DBNQ13MV1/RNQ13MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ18MV1/ RNQ18MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ21MV1/ RNQ21MV1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDBNQ26MV1/ RNQ26MV1(Y1)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ30MV1/ RNQ30MV1(Y1)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ36MV1/RNQ36MV1(Y1)

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ42MV1/ RNQ42MY1

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDMNQ48MV1/ RNQ48MY1

  MÁY LẠNH GIẤU TRẦN DAIKIN dòng công nghiệp – gas R410a

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR05NY1/RUR05NY1 – R410a

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR06NY1/RUR06NY1 – R410a

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR08NY1/RUR08NY1 – R410a

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR10NY1/RUR10NY1 – R410a

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR13NY1/RUR13NY1 – R410a

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR15NY1/RUR15NY1 – R410a

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR18NY1/RUR18NY1 – R410a

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FDR20NY1/RUR20NY1 – R410a

  MÁY LẠNH GIẤU TRẦN DAIKIN dòng Inverter – gas R410a

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ50EVE/RZR50MVMV Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ60EVE/ RZR60MVMV Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ71EVE/ RZR71MVMV inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ100EVE/ RZR100MVM Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ125EVE/ RZR125MVM Inverter

Máy lạnh giấu trần nối ống gió Daikin FBQ140EVE/RZR140MVM Inverter

 

⇔ Vui lòng CLICK vào mỗi Links để biết

❶ Giá thành sản phẩm

❷ Công suất sử dụng

❸ Kích thước dàn nóng và dàn lạnh

⇔ Mọi thông tin mua hàng và tư vấn hỗ trợ

♦ Liên hệ HOTLINE: 0919 560 091 A Trung để được giải đáp thắc mắc về vấn đề kỹ thuật
♦ Mua hàng liên hệ: 028 6659 9278 – 0914 174 679 để được giá tốt nhất, đặc biệt ưu đãi theo số lượng đơn hàng
♦ Báo giá trực tiếp qua MAIL: vinhphatcodienlanh@gmail.com
♦ Hoặc xem thêm sản phẩm của nhiều thương hiệu khác tại WEBSITE: http://maylanhvinhphat.com/

 

Hỗ trợ trực tuyến

  • Tư vấn : Ms.Liên

    (028) 6659 9278 -
    0914 174 679
    Hotline:
    0919 560 091

vinhphatcodienlanh@gmail.com

Danh mục sản phẩm

Máy lạnh treo tường Máy lạnh âm trần Máy lạnh áp trần Máy lạnh tủ đứng Máy lạnh giấu trần nối ống gió Máy lạnh MULTI Máy lạnh trung tâm hiệu VRV
Máy lạnh AIKIBI
Máy lạnh CARRIER
Máy lạnh CASPER
Máy lạnh Daikin
Máy lạnh ELECTROLUX
Máy lạnh FUNIKI
Máy lạnh GENERAL
Máy lạnh GREE
Máy lạnh HITACHI
Máy lạnh KENDO
Máy lạnh LG
Máy lạnh MIDEA
Máy lạnh MITSUBISHI ELECTRIC
Máy lạnh MITSUBISHI HEAVY
Máy lạnh NAGAKAWA
Máy lạnh Panasonic
Máy lạnh REETECH
Máy lạnh SAMSUNG
Máy lạnh Sanyo
Máy lạnh SHARP
Máy lạnh SUMIKURA
Máy lạnh Toshiba
Máy lạnh TRANE
Máy lạnh YUIKI

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Vĩnh Phát

Địa chỉ: 1/14A, Đường Số 2, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Chuyên Tư vấn mua hàng

Tư vấn: Ms.Liên : (028) 6659 9278 - 0914 174 679 Hotline: 0919 560 091

Giờ mở cửa.

8.00h đến 22.00h

Trang mạng xã hội